0

سینی دایکات ارومیه

اطلاعات تامین کننده

Title : سینی دایکات ارومیه
کد : 0
Requesting unit: بازرگانی

Product and service specifications

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا
14 سینی دایکات ارومیه 200،000هزار عدد سینی دایکات دوغ طبق طرح ارائه شده با جنس سفید تست ایرانی - c فلوت -تحویل درب کارخانه ارومیه -هزینه حمل به عهده فروشنده می باشد 200،000 عدد خرداد 1400

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز
14 ارومیه انبار ارومیه خرداد 1400 200،000

Producer spcifications

Real

Legal

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
14 سینی دایکات ارومیه 200،000هزار عدد سینی دایکات دوغ طبق طرح ارائه شده با جنس سفید تست ایرانی - c فلوت -تحویل درب کارخانه ارومیه -هزینه حمل به عهده فروشنده می باشد
;